Kalendari i takimeve publike

Kalendari i takimeve publike

Takimet publike mbahen gjatë të gjithë kohëzgjatjes së projektit për të paraqitur informacione për projektin në një audience të gjerë të palëve të interesuara dhe në veçanti komuniteteve. Këto takime i lejojnë palëve të interesuara të japin komentet dhe opinionet e tyre dhe për t’i ngritur pyetje zhvilluesit në mënyrë që ai të mund të përgjigjet dhe të ndërtojë marrëdhënie të vërteta me komunitetet fqinje.

  • Dhjetor 2020 – Shkurt 2021: takime me komunitetin për të mbledhur të dhëna sociale – 363
  • 30 mars 2021: Dëgjesë publike në fshatin Ndërnenas, Libofshë, Fier.
  • Tetor – Dhjetor 2021: Angazhim me komunitetet e prekura nga Linja e Transmetimit nga Karavastaja në nënstacionin e Fierit – 200 familje të prekura dhe 650 parcela të anketuara.
  • Mars 2022 – Prill 2022: Zbulimi dhe prezantimi i Udhëzuesit për Kompensimin e Marrjes së Tokës për familjet e prekura nga projekti
Komuniteti